Too Good To Go är världens största maträddar-app som gör det enkelt för användare och företag att ta tillvara på överskottsmat genom att sälja den mat som riskeras att slängas i slutet av dagen, till en tredjedel av priset. Det är helt gratis att ladda ner appen. Du betalar bara för de rabatterade kassarna som du köper.