Testa Sveriges största prenumerationsbox inom mat. Få en SMAKSOMMAR-box på köpet när du startar en prenumeration. Kod som ger en box på köpet. Du betalar endast 198 kr och får totalt ca 40 produkter värda ca 800 kr. Frakt ingår och ingen bindningstid.