Få en gratis tandborste. Aqua Dental tycker att din tand- och munhälsa är viktig. För att upprätthålla en god munhälsa är det viktigt med regelbundna besök hos tandläkaren kombinerat med goda munvårdsrutiner hemma. Därför bjuder de på en kostnadsfri tandborste.