Gratis KitKat till de 300 första som genomför en uppgift.