Tävla för chans till gratis Hönö-bröd, unik Hönö el-lådcykel eller fina utflyktskit.