600 personer får testa BIC Hybrid 5 Flex utan kostnad i utbyte mot att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter på sina sociala medier.