Bli medlem helt gratis hos Buyerclub, komplettera din profil och få 20 kr att handla för. Du får dessutom just nu en gratis nyckelbricka från mySafety i ett år. Blir du själv det och värvar du medlemmar nya till Buyersclub Plus får du 100 kr gratis för varje vän du värvar.