I Pressbyråns app finns nu en värdekuponger som ger halva priset på Sandwich Bites 80g samt Risifrutti och Mannafrutti.