Få smakrabatter till lussebaket. 10 kr på kryddor och 5 kr på smör.