Testa Dagens Pasta Tortellini för endast 100 poäng. Poäng får du genom att registrera koder från Findus-rätter eller värva medlemmar till Lunchklubben.