Sportlovs-dags. Bli Filmstaden-medlem och tjäna extrapoäng under hela lovperioden.