Varje år hjälper Flygförsening.se tusentals flygpassagerare att få sin berättigade kompensation från flygbolaget när deras flyg har blivit försenat, inställt eller överbokat. Om Flygförsening.se inte lyckas erhålla din kompensation, behöver du inte betala något.