Få en gratis soppa. 500 delas ut varje dag så länge kampanjen pågår.