Få en supermakro-kamera på köpet. Beställ 2 nr av Digital FOTO + Supermakro-kamera med wifi för 59,50 kr + 49,50 kr i porto och exp.