Gratis för dig som jobbar på förskola. Kulturrådet delar ut gratis böcker till landets förskolor.