Här kan du beställa gratisprov på Libresse bindor med nya COUR-V. Du får två bindor, en natt- och en dag-binda. Du kan beställa en gång per person.