VOI

Voi är ett svenskt mikromobiltetsbolag som erbjuder delning av elsparkcyklar i samarbete med städer och kommuner sedan augusti 2018.

Voi´s vision är städer där människorna kan röra sig fritt och på sina egna villkor. Utan vare sig trängsel, motorbuller eller luftföroreningar. För att uppnå denna vision använder Voi avancerad teknik som gör transport i stan enkel och tillgänglig för alla.